Straus, Oscar

Heft Seite 815

Kapellmeister Oskar Strauss

Karl Ettlinger

25.11.1902 7, 48, 815