Ebner-Eschenbach geb. Gräfin Dubsky, Marie Frf. v.

Heft Seite 618

Marie von Ebner-Eschenbach zum 70. Geburtstag

Redaktioneller Beitrag

10.09.1900 5, 37, 618

Heft Seite 619

Marie von Ebner-Eschenbach

Ludwig Michalek

10.09.1900 5, 37, 619

Heft Seite 673

Hoch die Jugend

Marie Frf. v. Ebner-Eschenbach geb. Gräfin Dubsky

01.10.1900 5, 40, 673