Rosegger, Peter

Heft Seite 192

Owa na ka Wossa nit!

Peter Rosegger

18.03.1903 8, 12, 192

Heft Seite 552

Peter Rosegger

Rudolf Greinz

29.07.1903 8, 31, 552

Heft Seite 553

Widmungsblatt an Rosegger

Arpad Schmidhammer

29.07.1903 8, 31, 553

Heft Seite 570

Schneider Rosegger

Elkan

29.07.1903 8, 31, 570

Heft Seite 780

Im heil'gen Land Tirol

[unsign. Text]

21.10.1903 8, 43, 780

Heft Seite 930

Weltchronik der "Jugend"

Herodot [Pseudonym]

09.12.1903 8, 50, 930