Li Hongzang (Li Hung-Chang, Li-Hung Tschang)

Heft Seite 460

Li-Hung-Tschang beim Einkaufen

Philipp Heinrich Hoffmann (Hoffmann-Saarlouis)

11.07.1896 1, 28, 460

Heft Seite 460

Li-Hung Tschang

A. Mo.

11.07.1896 1, 28, 460

Heft Seite 863

Li-Hung-Tschang in Ungnade

Ki-Ki-Ki

26.12.1896 1, 52, 863