Ithaka

Heft Seite 617

Auf Ithaka

Bernhard Pankok

11.09.1897 2, 37, 617