Edison, Thomas Alva

: 11.2.1847 (Milan /Ohio)

: 18.10.1931 (West Orang)