Lao-tse

: um 570 v. Chr.

: 490 v. Chr.

Seite

Nach dem Chinesischen des Laotse

24, 5, 91