Garbo, Greta

: 18.9.1905 (Stockholm)

: 15.4.1990 (New York)

Seite

Greta Garbo

40, 14, 210

Seite

Greta Garbo inkognito

40, 14, 223