Bussy, Simon

: 1870

: 1954

Seite

Luxembourg-Palais

5, 24, 404